Asennusohje

  1. Aseta varsihaarukka laitteen sisäpuolelle
  2. Kiinnitä ruuvit
  3. Säädä kaltevuus katon mukaan ja kiristä ruuvit
  4. Aseta tarvittava määrä jatkovarsia

Turvaohjeet

Ennen käytön aloittamista

  1. Varmista, että putoava lumi ei aiheuta alhaalla oleville vaaraa.
  2. Työskentele aina mahdollisimman kaukana putoavasta lumesta.
  3. Peltikatolla lumi saattaa pudota pienestäkin liikkeestä. Arvioi vaaratekijät ja huolehdi omasta ja muiden turvallisuudesta.
  4. Lumi saattaa lähteä liikkeelle koko lappeen alueelta, joten aloita lumen pudotus Tarmolla lappeen reunasta.
  5. Lumen pudotus katolta on suositeltavaa tehdä tasaisesti molemmilta lappeilta.
  6. Katolla työskennellessä käytettävä aina turvavyötä tms. putoamisen estämiseksi.